ALLMÄNNA VILLKOR

1. Clever Botanics

a) "Clever Botanics" är varumärket och ägs av The GreenSome Ltd i U.K. och i andra länder.

b) Materialet på webbplatsen är upphovsrätt till Clever Botanics Retail Limited eller våra innehålls- och teknikleverantörer. Du är välkommen att visa, skriva ut och ladda ner innehållet på webbplatsen för personligt bruk, men inte för kommersiella ändamål eller ompublicering.

2. Webbplatsinformation

a) Vi har försökt att se till att informationen som tillhandahålls på Webbplatsen/Webbutiken är korrekt. Vi gör emellertid ingen representation och ger ingen garanti av något slag med avseende på informationen och uppgifterna som är synliga för allmänheten.

b) Vi accepterar inte ansvar för förluster (direkt, indirekt eller följd) som kan uppstå på grundval av information som finns på webbplatsen eller i fråga om eventuella fel eller underlåtenhet, förutom i samband med dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet.

3. BESKRIVNING AV PRODUKTER

a) Beskrivningen och specifikationen av produkter på webbplatsen är endast ungefärlig och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar som inte väsentligt påverkar kvaliteten eller prestanda för dessa produkter.

b)Vi kan korrigera eventuella fel som visas på webbplatsen / webbutiken eller relaterade program på iOS och Android eller dra tillbaka någon produkt från försäljningen utan att ådra sig ansvar. Pris och tillgänglighet kan också ändras utan föregående meddelande.

4. Beställning av produkter

a) Du kan beställa produkter från webbplatsen / webbshopen genom att skicka in ett slutfört beställningsformulär genom utcheckningsförfarandet.

b) Vi bekräftar mottagandet av din beställning via e-post till den adress du har angett, och sändningen av det här e-mailet (om det är mottaget) gör avtalet mellan oss.

5. Pris och betalning

a) Priset på produkterna kommer att vara det pris som anges på webbplatsen / webbutiken eller relaterade mobilapplikationer när vi accepterar din beställning. Priset kommer att inkludera eventuell tillämpad mervärdesskatt, men inte kostnaden för leverans.

b) Förutom priset måste du betala våra leveransavgifter som citerade på webbsidan / webbshopen vid den tidpunkt då vi accepterar din beställning - om du inte kvalificerar dig för fri leverans. Mängden av dessa avgifter varierar beroende på leveransmetoden och leveransadressen du anger i din beställning. Utländska köpare kan kräva ytterligare frakt eller lokal skatt och skatter som är köparens ansvar.

c) Betalning sker via kreditkort eller Bank2Bank-överföringar när vi accepterar din beställning. (de betalningsmetoder vi accepterar finns listade på Webbplatsen/Webbshoppen när du beställer din beställning). Återbetalning sker i allmänhet med hjälp av en kredit till din ursprungliga betalningsmetod.

d) Även om noggrannhet tas i innehållets kvalitet på den här webbplatsen, kan det ibland vara ett fel och objekt kan vara felaktiga. I det här fallet kommer vi antingen att kontakta dig för att fråga om du vill avbryta ordern eller bara avbryta ordern och meddela dig, efter eget gottfinnande. Vi är inte skyldiga att leverera varor till det felaktiga priset som kan ha orsakats av en bugg i webblösningen eller orsakat av ett oavsiktligt misstag av webredaktörer och administratörer.

e) Om du väljer direktporten för att slutföra ditt köp, lagrar webshopen din kreditkortsdata. Den är krypterad genom Betalningskortindustrins Datasäkerhetsstandard (PCI-DSS). Dina köptransaktionsdata lagras bara så länge som krävs för att slutföra din inköpstransaktion. Därefter raderas din köpetransaktionsinformation.

f) Alla direkta betalningsgateways följer de standarder som fastställs av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av kreditkortsinformation från vår butik och dess leverantörer.

g) Vi behöver full betalning för ditt köp och det måste tas emot före leverans från vårt lager. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra betalningsmetoder från tid till annan om det behövs. Alla betalningar måste göras till GBP-ekvivalent.

h) Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller vägra någon beställning eller tjänst som begärs efter eget gottfinnande och omedelbara återbetalningar görs om betalning redan har erhållits. Skälen för att göra det kan vara lagernivåer, eller om kvalitetskontrollen har bestämt att varorna inte är av den kvalitet som ska skickas var värd.

i) Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan förvarning eller tillämpa rabatter från tid till annan medan en produkt skickas. Det kan inte vara ett pris matchande löftet för någon av våra produkter och tjänster med tredje part eller vår butik vid en annan tidsstämpel. Det pris vi tar ut är för varorna vid inköpstidpunkten.

6. Leverans av produkter

a) Vi kommer att ordna leverans av de produkter du beställer enligt metoden och till den adress du anger i utcheckningsförfarandet. Tiden för leverans kommer emellertid inte vara väsentlig för kontraktet mellan oss.

b) Om du inte tar emot produkterna eller levererar tillräckliga leveransinstruktioner, kan vi avbryta din beställning och behålla produkterna. I detta fall kommer vi att återbetala priset för produkterna, men du är fortfarande skyldig att betala eventuella leveransavgifter.

c) Om det finns ett fel eller något annat leveransproblem avseende de beställda produkterna, måste du meddela oss skriftligen inom 14 dagar efter leveransdatum. Vi kommer inte vara ansvariga för förlust eller skada om du misslyckas med att göra det.

d) Se till att leveransinformationen är korrekt och om du har andra krav för att ta leveransen, låt oss meddela det samtidigt som du gör beställningen. Alla CleverBotanics leveranser görs via Royal Mail om inget annat anges och vi är inte ansvariga för förseningar som orsakats av felaktig adresspost eller leveransinformation och vi förbehåller oss rätten att debitera extra porto om den ursprungliga Adressen var felaktig. Om en order har annullerats eller försenats på grund av leveransproblem, kommer CleverBotanics vidta alla rimliga åtgärder för att informera kunderna och tillhandahålla uppdateringar där det är nödvändigt.

7.Avbeställningsorder

a) Du kan avbryta din beställning genom att underrätta oss skriftligen när som helst upp till 14 dagar efter att dina produkter har levererats. Anmälan ska ange ditt beställningsnummer och ge anledningen till avbokning.

b) Om du avbeställer din beställning efter att vi har skickat produkterna måste du returnera produkterna till oss på adressen ovan. Produkterna ska returneras i rimligt skick och på egen bekostnad. Vi rekommenderar att du använder en inspelad leveransservice.

c) Du kan inte längre avbeställa din beställning när du har öppnat produktbehållarna eller använt produkterna. Däremot kommer dina lagstadgade rättigheter avseende kvaliteten på dessa produkter inte att påverkas.

Återbetalningspolicy för UK-avsändningen

En fjorton dagars återbetalningspolicy gäller för alla produkter som vi säljer i vår webshop. Om du upptäcker att den produkt du har fått inte överensstämmer med beskrivningen eller om kvantiteten är felaktig eller om du hittar andra problem med produkten, kontakta oss senast fjorton dagar från inköpsdatumet och meddela oss med information om produkten och ordernummer och en detaljerad beskrivning av problemet. Du kan också nå oss genom att fylla i vårt kontaktformulär här. Se till att originalförpackningen används om möjligt och produkterna är oöppnade för att få ersättning. Portokostnaderna återbetalas inte. Om återbetalningen accepteras, skicka varan tillbaka till oss inom sju dagar.

Återbetalningspolicy för utländska köp

Alla ovanstående villkor gäller för utlandsförsändelser. Vi täcker dock inte importtullar som du kan ha stött på eller portokostnaderna. Om en produkt returneras måste den vara i sin ursprungliga förpackning och oöppnad för att kunna få bidrag. Portokostnaderna återbetalas inte. Om återbetalningen accepteras ska du skicka varan tillbaka till oss inom 7 dagar.

8. Allmän

a) Produkterna som annonseras på webbsidan/webbshoppen/mobila apparater är avsedda för försäljning till personer som handlar som konsumenter och är inte avsedda att återförsäljas.

b) Lag om kontrakt (tredje parternas rättigheter) 1999 gäller inte något avtal mellan oss, så att inga avtalsrättsliga rättigheter tilldelas tredje man.

c) Alla kontrakt mellan oss ska innehålla dessa villkor och vara enligt engelsk lag. Om det råder någon tvist kommer de engelska domstolarna att ha exklusiv behörighet.